همراهی نیروهای سرکوبگر


با دقت به این عکس نگاه کنید... نه اینکه یک لخظه بلکه دقایقی روی این عکس تأمل کنید.... کسانی که در این عکس هستند، همانهایی هستند که ما نیروهای سرکوبگر رژیم می نامیم... اما بین همین نیروهای سرکوبگر هستند کسانی که به ایران و ایرانی تعلق دارند. اما از سر اجبار... برای سیر کردن شکم اعضای خانواده.... و برای گذران زندگی ناچار هسند که باتوم به دست بگیرند..... من مطمئن هستم که حداقل این چند نفر هرگز به فرزندان ایران حمله نکرده اند، شاید فریادی زده اند....شاید با نشان دادن باتوم ترسانده اند... اما مطمئن هستم که اینان هموطن خود را آزار نداده اند.... چون اینان ایرانی اند.... آن دو فردی که انگشت موفقیت را نشان میدهند به ایران تعلق دارند... نه به ولایت وقیح... میخوام بگم: درود بر شرفتان.... درود بر همراهیتان ای فرزندان ایران.... و بدانید که ما پیروزیم.. چون حق با ماست

1 نظرات:

علي گفت...

ليداجان خودت هم ميداني كه تلاش هاي خارج از ايران يعني اعلام همبستگي با هموطنان ايران اما تا ايرانيان دا خل كشور (ارتش و سپاه ) با مردم متحد نباشند كار به جاي نخواهد رسيد . اميدوارم مزدوران رژيم نيز به اين موضوع پي ببرند كه اين رژيم خيانتكار تشنه خون جوانان ايران هستند و تا دير نشده به مردم بپيوندند.
باسپاس از تو عزيز كه اينقدر وطن پرستي
علي