یک دختر ایرانی هستم و به ایرانی بودنم افتخار میکنم. سرزمینم را خیلی دوست دارم. تمام سعی من اینست که یک انسان خوب باشم چون انسانیت برای من مهمترین در زندگیست. وبلاگنویسی را آغاز کردم چون از نظر من هرنوشته ای تأثیرگذار است چه روی یک ورق پاره و چه در دید عموم. وبلاگم را دوست دارم چون میتوانم اینجا حرف دلم را بنویسم و درد دل کنم . و شاید سهمی داشته باشم در آگاهی و بیداری جامعه ام. گو اینکه معتقدم خودم هنوز به حد کافی نسبت به جامعه ام آگاهی ندارم.