خمینی، دشمن ایران و ایرانی

نمی دانم کجا، اما درجایی خواندم که از شعبان جعفری (شعبان بی مخ) پرسیدند: آیا براستی شما بی مخ هستید؟ و شعبان زیرکانه پاسخ داده بود که: من مخ نداشتم و شاهنشاه را آوردم که سپاه دانش و بهداشت و آنهمه سرافرازی را برای ملت ایران به ارمغان آورد. اما آنهایی که مخ داشتند(روشنفکران)، شیخ و ملا را بر مردم حاکم کردند که ایرانی ها را یا کشتند، یا دربدر کردند و یا بی عصمت و بی آبرو.... غرض از آوردن این بخش از گفته های شعبان، تعریف از رژیم پیشین نیست. من به عنوان یک آزادیخواه، در زمان کنونی به هیچکدام از ایدئولوژیهای سیاسی تعلق ندارم، بخصوص به مشروطه خواهان، و همانطور که قبلا هم گفتم نمی خواهم خودم را در چهارچوب ایدئولوژی زندانی کنم. این بخش از مصاحبه با شعبان جعفری را آوردم تا بگویم آنانی که خودشان را نخبگان جامعه، و به اصطلاح روشنفکران جامعه می دانند، در اثر جهالت و نادانی و تاریک اندیشی چه بلایی برسر ملت ما آوردند. آنان که خود قبل از بیست و دوم بهمن دقیقا درجریان همه ی اتفاقات قرار داشتند و همه ی سخنان خمینی جنایتکار را شنیده بودند اما هرگز در آنزمان قدمی در آگاه کردن ملت ایران برنداشتند و اجازه دادند تا آن هندی زاده ی سراپا نفرت هر بلایی که میخواست برسر ما بیاورد
روز پنجشنبه ی گذشته سالگرد فتنه ی خمینی بود. خمینی آمد و رفت، اما میراثی شوم و فتنه ای از خود بجای گذارد که تا سالهای سال نه تنها از ایرانیان بلکه از بشریت قربانی خواهد گرفت. او فرستاده ای بود از عصر جهالت و جنایت و وحشیگری به دوران ما، که مأموریت داشت بربریت را از نو احیاء کند، نیمه ی اهریمنی آدمیان پسمانده را تقویت بخشد و دکان انتقام و خون و فریب و دروغ را آب و جارو کند. خمینی هرآنچه کرد کاملا آگاهانه و از روی نفرت و دشمنی بود. چون او دشمن ما بود. آنهم بزرگترین دشمن سراسر بلندای تاریخ ایران و ایرانی. خمینی از ایرانیان بشدت نفرت داشت. نفرتی همراه با کینه ای از کورترین و ضدانسانی ترین نوع کینه ها. وی بی رحم ترین دشمن شخصیت و غرور ایرانی بود. دشمن تاریخ ایرانی بود. دشمن اعتبار و دشمن ملیت و شرافت ملی ما بود. خمینی دشمن افتخارات ملی ما بود. دشمن هنرهای ملی ما و دشمن صنعت ما.... و در یک کلام دشمن همه ی ما بود
آن حیوان آدم نمای سراپا نفرت و کین حتی دشمن زبان و عادات ما هم بود. از این جهت هم با ما اینگونه رفتار کرد. وی نه تنها از همه ی ما، حتی از اجدادمان هم بشدت نفرت داشت. چون خود و گذشتگانمان را خائن به اسلام و خودش میدانست. و از همین روی بود که میخواست شخصیت و غرور و وقار ما را بشکند و ما را با خفت و خواری خرد کند، و موفق هم شد. او اصلا آمده بود که از ایرانی ها انتقام بگیرد. و به فجیع ترین و وحشتناکترین شکل ممکن هم این کار را انجام داد
خمینی دجال در مصاحبه ای در نوفل لوشاتو میگوید: گیرم که شاه آدم خوبی است. گیرم که شاه اصلا بسیار وطن پرست است و میخواهد کشور و ملت ایران را به تمدن واقعی برساند، اما وقتی اهالی مملکت می گویند که او را نمی خواهند، خوب .. این آقا باید برود.... فرض کنیم که شاه خیلی هم خدمتگذار است، اما وقتی اهالی مملکت می گویند ما نمی خواهیم این خدمتگذار را... خوب باید خودش کنار برود
باز هم یادم ترا فراموش آقای خامنه ای.... آیا این حرفهای رهبرت که همیشه به او اقتدا میکنی و از او به عنوان امام یاد می کنی یادت هست؟ خمینی درست میگفت... گیرم که خامنه ای خیلی هم انسان خوب و خدمتگذاریست... اما اکنون مردم ستمدیده ایران در سراسر دنیا فریاد میزنند که این انسان خدمتگذار را نمی خواهند... شاه خود کنار رفت... تو می خواهی چه کنی؟ آیا صدای مرگ بر دیکتاتور و مرک بر خامنه ای را در سراسر ایران نمی شنوی؟ آیا اطرافیانت، جیره خوارانت، نوکران بارگاهت به تو نمی گویند که مردم دیگر تو را نمی خواهند؟ مردم دیگر ولایت وقیح نیاز ندارند؟ آیا به گوشت نرسانده اند که ملت ایران به دنبال آزادی واقعی هستند؟ گفته اند....تو از همه چیز بهتر از همه کس آگاهی داری... اما قدرت ترا فریفته.... قدرت انسانیت نداشته ات را از تو گرفته..... تو هرگز یک انسان پاک نبودی... به یاد داری که چگونه سینما رکس آبادان را آتش زدی و بیش از سیصد نفر از هموطنان ما را سوزاندی؟ تف بر شرف نداشته ات.... ننگ بر تو و رهبرت خمینی دجال... ننگ بر هرجی آخونده..... تاوقتی که درکشور ما آخوند وجود دارد وضع ما بهتر از این نخواهد بود
ایرج میرزا چندین دهه پیش گفت
تا در این ملک بینی ملا و مفتی......... به روز بدتر از اینهم بیفتی
دوستان..... این مصاحبه ی خمینی ایران ویرانساز را ببینید، بشنوید و لینکش را به دیگران هم بدهید که بسیار مهم است

6 نظرات:

سحر گفت...

سي سال پیش در ان رای گیری من نبودم ولی پدر و مادر من از سیری بیش از حد شکم رای به امدنش دادن و من امروز از روی گرسنگی و بدبختی و خفگی و عصبانیت بیش از حد که چطور این جمهوری اسلامی منو و همه هم نسل های منو به اسم اسلام سوزاند و از شهر و دیارمون راند و به اسم اسلام کشورم را حراج کرده به قیمت خون رای به نبودش می دهم که اسلامی بودنی به این شکل که فقط بوی خون می ده را تا ابدیت نمی خوام

عاشق ايران گفت...

سخنی از شریعتی:

دموکراسی میگوید: رفیق حرفت
را خودت بزن نانت را من می‌خورم!

مارکسیسم میگوید: نانت را
خودت بخور حرفت را من می‌زنم!

فاشیسم میگوید: نانت را من
میخورم، حرفت را هم من می‌زنم، تو
فقط برای من کف بزن!

اسلام حقیقی میگوید: نانت را خودت بخور،
حرفت را هم خودت بزن، من برای اینم
که به حق برسی.

اسلام دروغین می‌گوید: تو نانت
را بیاور بده به ما، ما قسمتی از آن
را جلویت می‌اندازیم و تو حرف
بزن... اما حرفی که ما می‌گوییم .

ناشناس گفت...

هنوز خيلي از مردم ما هستند كه معني واقعي استقلال و ازادي رو به معناي درست نمي دانند استقلال یعنی زیر یوغ خارجی نباشیم و آزادی یعنی مردم در اظهار عقیده و بیان آزاد باشند. نه این‌که به محض ابراز نظر مخالفی، کار به زندان و حبس
چقدر ناراحت کننده است که اشخاصی‌که سی‌سال پیش فریاد می‌زدند استقلال،آزادی، جمهوری اسلامی همان اشخاصی‌هستند که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را از بین بردند.
سرنگون باد رژیم فاسد و ضد بشری ولی وقیح

نسرین گفت...

خمینی بزرگترین دشمن ایران و ایرانی بود و همانطور که خوب تفسیر کردی تا سالها سال نه تنها ما ایرانیان بلکه نکبتش همه ی دنیا را خواهد گرفت وخیلی ها کشته خواهند شد. در یک کلمه می تونم بگم مرگ بر اسلام. باید انقلابی جهانی برضد اسلام تدارک دید. مرسی لیدا جان از اینهمه تلاش و مقالات آگاهساز. دمت گرم

محمد گفت...

لعنت بر خميني كه ايران را به گند كشيد.

آن‌که بگرفته از او تا کمر ایران گُه
به مکافات الی تا کمرش باید رید

پدر ملت ایران اگر این بی پدر است ( خامنه ای!)
بر چنین ملت و روح پدرش باید رید

به مُدرس نتوان کرد جسارت اما
آن‌قدر هست که بر ریش خرش باید رید

این حرارت که به خود احمد آذر دارد
تا که خاموش شود بر شررش باید رید

شفق سرخ نوشت آصف کرمانی مرد
غفرالله کنون بر اثرش باید رید

آن دهستانی بی مدرک تحمیلی لُر
از توک پاش الی مغز سرش باید رید

گر ندارد ضرر و نفع مشیرالدوله
بهر این ملک به نفع و ضررش باید رید

ار رَود موتمن‌الملک به مجلس گاهی
احترامن به‌ سر رهگذرش باید رید

شعر ايرج ميرزا

ناشناس گفت...

مثبت فقط بخاطر صحبت قشنگ شعبان بی مخ.جای تفکر داره