جمهوری ایران ویرانساز روضه خوانان روز یکشنبه پنج تن دیگر از بهترین فرزندان ایران را شتابزده به دار آویخت. من هنوز شوکه هستم و به درستی نمی دانم که چه باید بنویسم....اما می نویسم.. دوشنبه و سه شنبه را صبر کردم تا حالم بهتر شود. ولی فایده ای ندارد. سعی می کنم بنویسم... هرآنچه به ذهنم میرسد مینویسم.... این بی شرمان که خود را نماینده ی خدا می دانند تبهکارانه و همانند جنایتکاران حتی از جسد فرزندان ایران نیز وحشت دارند. هنوز اجساد این عزیزان را گروگان نگهداشته و به خانواده شان تحویل نداده اند. مادر و خواهر شیرین علم هولی را دستگیر کرده و سپس با قرار وثیقه آزاد کردند. برای برادر، همسر و خواهر فرزاد کمانگر، معلم بی گناه و ازجان گذشته قرار بازداشت صادر کردند و آنان هنوز تحت تعقیب دژخیمان هستند. تقریبا در تمامی کردستان حکومت نظامی است و سرکوبگران خودفروخته ی رژیم تمامی نقاط را زیرنظر دارند. نماینده ی خداوند فرمان مرگ بندگان خداوند را صادر کرده
دراین میان حضرت آقای موسوی بیانیه ی شدید الحنی!! را منتشر کرده و فرمودند: «آیا این است آن عدل علوی که به دنبالش بودیم؟»!!... آخوند کروبی هم در یک سخنرانی بسیار شدیدالحن!! افاضات فرمودند که: «طبیعی است که ما از مرگ افراد و اعدام آنها متاثر می شویم و اصولا مخالف رواج یافتن چنین برخوردهایی هستیم. اعدام این افراد در شرایطی صورت گرفته است که هیچکس از چندوچون پرونده آنها باخبر نیست و جرم آنها به دلیل علنی نبودن دادگاه و عدم رعایت آیین دادرسی و قانون، برای هیچکس محرز نشده است»!!.... برطبق اخبار رسیده رژیم از این بیانیه های شدیدالحن آقایان به هراس افتاده و گویا این اطلاعیه ها لرزه به همه جاشان انداخته
مستولین هتل اوین تحویل اجساد پاک کشتگان خود را بستگی کامل به آرامش و امنیت در مناطق کردستان دانسته و خانواده های مقتولین را تهدید کرده که حق ندارند به هیچ تلفنی پاسخ دهند. حق ندارند با رسانه ای مصاحبه کنند. حق ندارند که... حق ندارند که..... و بازهم حق ندارند که در سوگ عزیز از دست داده شان حتی اشک بریزند!! اینها همه شرایط نمایندگان خدا هست بر روی زمین. اگر خدا اینست... من با تمام وجودم فریاد میزنم: مرگ برخدا...آیا حقش را دارم؟ .... مگر این فرزندان پاک ایران چه گناهی کرده بودند که باید کشته می شدند؟ مگر گناهی غیر از عدالت و حق طلبی داشتند؟ مگر چیزی بجز آزادی می خواستند که خمینی دجال جنایتکار وعده اش را داده بود؟ م
اما ازهمه ی اتفاقات اخیر آنچه که معلوم است اینست که رژیم در وحشت و اضطراب بسرمیبرد، رژیم در سراشیبی سقوط قرار دارد. و دقیقا به همین دلیل از جیب ایرانیان به سیاستمداران خودفروخته ی غرب رشوه میدهد تا درمقابل جنایاتش سکوت کنند. یکی از پی آمدهای این حاتم بخشی ها از پول ملت ایران، پذیرش رژیم زن ستیز جمهوری کثیف روضه خوانها در کمیسیون مقام زن در سازمان ملل است. نشریه ی فرانسوی «ماریان» درآخرین شماره خود دراین باره نوشت: «سازمان ملل با حجاب میشود». م
چندی پیش رسانه های رژیم نوشتند که نامگذاری سال از جانب رهبر است و اجباریست. اما رهبر کثیف و جنایتکار جمهوری ملایان امسال را سال کارمضاعف و همت مضاعف نام نهاده. هنوز دو ماه از سال جدید نمی گذرد و برکات کار و همت مضاعف یکی پس از دیگری خود را نشان میدهند! آنچه از مضاعف دیده میشود چیزی نیست بجز مفاسد اقتصادی مضاعف، فضای امنیتی مضاعف، سرکوبهای مضاعف، اعدامهای مضاعف، دروغهای مضاعف، تهدیدهای مضاعف، و... و... سالی که نکوست از بهارش پیداست.... و امسال گویی قرار است هرآنچه تاکنون برسرملت ایران و سرزمین ایران آمده مضاعف گردد. م

2 نظرات:

علي گفت...

وای بر حکومتی که حتی از مردگان می هراسد و آنان را به گروگان میگیرد .
روحشان شاد و امیدوارم ایرانیان هچوقت آنها را فراموش نکنند. مرگ بر جمهوری اسلامی که ایران را به این روز در آوردند.

سحر گفت...

درود بر غيرت و شرفتون زنده باد ازادي و برابري , راستي باز هم ممنون به خاطر حضور پر خروش شما در تظاهرات استهكلم . فيلمش رو ديدم واقعا افرين به شما عزيزان كه همبستگي خودتان رو با مردم مظلوم ايران نشون
مي دهيد.
به اميد ازادي ايران در اينده اي نزيك